KUP
KUP

Jeśli dodajesz nowy produkt wygeneruj ID

Dla produktu którego nie ma w bazie sklepu musisz dla niego wygenerować po swojej stronie unikalne ID. Do przycisku poniżej podpiąłem akcję, która to robi i którą możesz wykorzystać po swojej stronie (np. wywoływać w momencie kliknięcia "dodaj nowy produkt")

Wyegenruj UUID
	<!--KOD HTML PRODUKTU-->
<span attribute="name" buynowjs-product-uuid="TUTAJ_WKLEJ_WYGENEROWANE_UUID" class="buyNowJS-metadata">Testowy Korek 1</span>
<span attribute="price" buynowjs-product-uuid="TUTAJ_WKLEJ_WYGENEROWANE_UUID" class="buyNowJS-metadata">117,99</span>
<span attribute="currency" buynowjs-product-uuid="TUTAJ_WKLEJ_WYGENEROWANE_UUID" class="buyNowJS-metadata">PLN</span>
<span buynowjs-product-uuid="TUTAJ_WKLEJ_WYGENEROWANE_UUID" class="buyNowJS-event-createProduct-buyNow btn btn-default">KUP</span>
<!--KOD HTML PRODUKTU-->